Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä
Tarratalli Oy
Y-tunnus: 2560849-3
Postiosoite: Hiltusenkaarre 18 B1, 90550 OULU

Rekisteriasioista vastaava henkilö
Nimi: Tarmo Lammi
Puhelinnumero: 040 5459 010
Sähköposti: tarmo.lammi@tarratalli.fi

Rekisterin nimi
Tarratalli Oy:n asiakasrekisteri

Rekisterin tarkoitus
Rekisterin ensisijaisena käyttötarkoituksena on asiakkuuksien hallinta, tiedotus ja markkinointi.

Rekisterin tietosisältö

  • Nimi
  • Puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite
  • Yrityksen nimi
  • Yrityksen y-tunnus
  • Laskutustiedot

Asiakasrekisteri voi pitää sisällään myös asiakkaan antamia yksilöllisiä lisätietoja.

Säännönmukaiset tietolähteet

  • Tarratalli Oy:n nettisivuilla oleva yhteydenottolomake, jonka henkilö itse täyttää.
  • Henkilöltä itseltään sähköpostitse, puhelimitse tai kasvotusten saadut tiedot.
  • Sosiaalinen media (Facebook ja Instagram), jonka kautta henkilö ottaa yhteyttä.
  • Eri tietolähteistä haetut yksittäiset yhteystiedot, kuten yritysten nettisivut.

Täyttäessään nettisivuillamme olevan yhteydenottolomakkeen tai luovuttamalla tiedot muuta kautta, henkilö antaa rekisterinpitäjälle suostumuksen antamiensa tietojen tallentamiseen ja käsittelyyn tässä rekisteriselosteessa kuvatulla tavalla.

Evästeet

Keräämme tietoa kävijöistä, jotka vierailevat nettisivuillamme. Nämä evästeisiin perustuvat tiedot voivat olla mm. sivustolla tehtyjä toimintoja, sivuvierailuita tai tietoa käyttäjän käyttämistä laitteista. Evästeet ovat käyttäjäkohtaisia, mutta käyttäjää ei voida tunnistaa näiden perusteella, ellei käyttäjä ole itse antanut lisätietoja esimerkiksi yhteydenottolomakkeen kautta. Käyttäjä voi itse vaikuttaa evästeiden käyttöön oman nettiselaimen asetusten kautta, esimerkiksi tyhjentämällä evästetiedot.

Käytämme evästeisiin perustuvaa tietoa muun muassa uudelleenmarkkinoinnissa, jonka lisäksi keräämme kävijätietoja verkkosivuston analytiikkaa varten. Käyttämiämme palveluita ovat mm. Googlen palvelut (Googlen Ads ja Google Analytics) sekä sosiaalisen median palvelut (Facebook ja Instagram).

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tiedot ovat luottamuksellisia, eikä tietoja luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja ei myöskään luovuteta eikä siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Rekisteröidyn oikeudet Asiakasrekisterissä olevalla on oikeus tarkistaa häntä itseään koskevat tiedot. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja ja vaatia tietojen poistamista asiakasrekisteristä. Tätä varten on oltava henkilökohtaisesti yhteydessä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön. Evästeisiin perustuvan viestinnän kieltäminen tapahtuu käyttäjän nettiselaimen asetusten kautta.

Rekisterin suojaus

Rekisteritietoja käsittelevät henkilöt ovat salassapitovelvollisuuden alaisia ja perehdytettyjä rekisterin käyttämiseen. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet sekä tunnistautumisen. Asiakasrekisteri on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

Seloste laadittu: 3.11.2021

Tarratalli Oy:n asiakasrekisteri / Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste sekä tietoa evästeiden keräämisestä.